B2B a B2C – jaké jsou rozdíly při prodeji firmám a spotřebitelům?

Spotřebitel a podnikatel, to jsou často skloňované pojmy při nákupu a prodeji zboží a služeb. Jaké jsou podmínky při prodeji spotřebitelům a firmám a na co je potřeba dát si pozor? Dozvíte se v tomto článku.

Spotřebitel je po rekodifikaci občanského práva osobou téměř svatou. Občanský zákoník ho totiž staví do pozice slabší strany, a právě ochrana slabší strany je jednou ze základních zásad, kterou se nový občanský zákoník řídí. Ustanoveními, které slabší stranu zvýhodňují, se snaží dorovnat právě často diametrálně odlišnou startovní čáru dvou smluvních stran. Co to však konkrétně znamená? A jak se to projeví v běžném obchodním styku? To si rozebereme v dnešním článku.

Kdo je spotřebitel, kdo je podnikatel?

Pro začátek je zásadní si tyto pojmy definovat. Spotřebitelem je podle zákona každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti či výkonu povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Co si pod tím představit? Například nákup letenky na rodinnou dovolenou, nebo objednávka oblečení přes internet. Běžné každodenní záležitosti. V těchto případech je totiž obchodník, jakožto podnikatel, který si určuje podmínky, v mnohem silnějším postavení a zákon stanovuje mantinely, aby této pozice nezneužíval.

A podnikatel?

Ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku; tak mluví zákon. Podnikatelům ukládá mnohem více povinností než spotřebitelům, již v úvodních obecných ustanoveních říká, že podnikatel nesmí svou kvalitu odborníka ani své hospodářské postavení zneužít k vytváření nebo k využití závislosti slabší strany a k dosažení zřejmé a nedůvodné nerovnováhy ve vzájemných právech a povinnostech stran. Pokud něco takového nastane, může se druhá strana dovolat neplatnosti příslušného ujednání.

Co si podnikatel nemůže dovolit vůči spotřebiteli? A jak se projevuje ochrana slabší strany?

Občanský zákoník se snaží vyrovnat primárně nevyváženou pozici spotřebitele a podnikatele zejména tím, že ukládá, laicky řečeno, co si ve smlouvě je a není možné ujednat. Ve vztahu k spotřebiteli, mluvíme tedy o vztahu business-to-consumer, musí podnikatel veškerá sdělení učinit jasně a srozumitelně. Zákazník – spotřebitel se má mít možnost na vše doptat a podnikatel by mu měl odpovědi poskytnout.

Také jsou vytyčena jednání, která se výslovně zakazují. Pokud by byla vůči spotřebiteli uzavřena smlouva, která by obsahovala ustanovení o tom, že se vylučuje právo na náhradu újmy či práva z vadného plnění, byla by taková smlouva neplatná. Dále je zakázáno, aby platila různá ustanovení pro podnikatele a spotřebitele; podnikatel si třeba nesmí umožnit zvýšit cenu, aniž by měl spotřebitel právo od smlouvy po takovém zvýšení odstoupit. Dále jsou zakázána taková ustanovení, která by podnikateli dovolovala z jeho vůle změnit práva či povinnosti stran nebo v neposlední řadě ustanovení, která by odkládala určování ceny až na dobu plnění.

Vedle těchto pár vybraných konkrétních ustanovení ale občanský zákoník mluví i obecně a řadí mezi zakázaná i taková ujednání, ve kterých je významná nerovnováha práv nebo povinností stran v neprospěch spotřebitele. To ale neplatí na ujednání o předmětu plnění nebo ceně, pokud byly spotřebiteli poskytnuty jasným a srozumitelným způsobem. Zakázána jsou ale „očividně“ nevýhodná ujednání týkající se např. odstoupení od smlouvy.

Podnikatel, spotřebitel a adhezní smlouvy

Adhezní smlouvy jsou takové smlouvy, kdy podmínky určí silnější strana, v našem případě podnikatel a ta slabší nemá možnost je ovlivnit, tzv. take it or leave it. Mezi takové například typicky patří nevýhodné smlouvy s mobilním operátorem. U těchto typů smluv je potřeba dávat pozor na doložky, které bývají špatně čitelné, nesrozumitelné a zvlášť nevýhodné. 

A ve vztahu business-to-business-výše uvedené neplatí?

Výjimka je např. u výše zmíněných adhezních smluv. Dva podnikatelé si totiž mohou mezi sebou smluvně vyloučit ochranu před takovými doložkami.

Co z toho plyne?

Jako spotřebitelé musíme být vždy obezřetní a vědět, že máme právo nechat si vše srozumitelně vysvětlit. Jako podnikatel se musíme zakázaným ustanovením vyvarovat, jelikož by mohla mít za důsledek neplatnost takto uzavřené smlouvy.

Podnikáte a potřebujete právní radu? Kontaktujte nás!

Potřebujete poradit?

Foto - Radka

Jsme vám k dispozici.

601 303 666

Po - Pá (9 - 18)

Vyřešíme rizika vaší firmy

Analyzujeme veškerá rizika vaší firmy a odstraníme je.

Podělte se o tento příspěvek

Přidejte se k 1.500+ majitelům firem, kteří odebírají náš magazín

Získáte přístup ke skvělému obsahu, článkům, videím a tipům. Kliknutím na tlačítko souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Prozkoumejte i další příspěvky

Obchod

Jak efektivně oslovovat nové zákazníky?

Jak efektivně oslovovat nové klienty? Jak je to z hlediska práva, na co si dát pozor a na kolik vás může přijít porušení povinností v souvislosti s oslovováním potenciálních zákazníků? Dozvíte se v tomto článku.

ČÍST VÍCE
Scroll to Top
Scroll to Top

Se správným fungováním našich stránek a poskytovaných služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu vyjadřujete souhlas se zásadami cookies.

Přihlaste se