Zařídíme vám podporu od státu v souvislosti s COVID-19

Státní podpora firem v době krize je nezbytná. Ne každá firma si ale podporu u státu umí vyjednat a požádat o ni bez chyb. My to uděláme za vás.

Pomáháme firmám překonat krizi a být silnější

Současná koronavirová krize pěkně zamíchala kartami a změnila vše, co jsme dosud znali. Také změnila způsob, jakým mnohé firmy fungovaly. V podnikání však stále platí zákon džungle. Přežijí jen ti nejsilnější a ti, kteří se naučí situaci proměnit v příležitost. My jsme zde proto, abychom vám s tím pomohli. Abyste získali podporu od státu, a abychom minimalizovali negativní následky pro vaše podnikání.

Kurzarbeit v rámci programu Antivirus - podpora zaměstnavatelů

Krizová opatření vlády a změny zákonů v souvislosti s koronavirovou pandemií značně dopadly na mnohé zaměstnavatele, kteří jsou nuceni řešit obrovské náklady na zaměstnance.

Pro ty ale buď nemají práci v důsledku snížené poptávky po svých produktech či službách a nebo se zaměstnavatelů přímo dotklo nucené uzavření provozoven.

Aby nedocházelo k hromadnému propouštění, je možné využít tzv. Kurzarbeit, kdy je na jednoho zaměstnance možné čerpat podporu až 39.000 Kč.

Žádost o čerpání této podpory pro vás velmi rádi zpracujeme.

Kompenzace celkových nákladů na zaměstnance

Zaměstnavatelé musí v první fázi náklady na zaměstnance uhradit, včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Stát následně vyplatí plnou nebo částečnou kompenzaci prostřednictvím Úřadu práce ČR.

Správnost podané žádosti je klíčová

Až 70% dosud podaných žádostí o tuto podporu bylo zamítnuto. Čím déle celý proces trvá, tím větší nároky jsou kladeny na zvýšené cash flow zaměstnavatele. Abyste měli jistotu, že žádost bude bez chyb, svěřte její zpracování do našich rukou.

Bezúročný úvěr COVID až 15.000.000 Kč

Zachování platební schopnosti firmy je nezbytné pro její přežití. V tomto ohledu vám může pomoci podpora ve formě úvěru COVID. V rámci jeho 2. vlny, která probíhá ve spolupráci komerčních bank a Českomoravské záruční a rozvojové banky můžete získat bezúročně až 15 milionů Kč.

Příprava žádosti a souvisejících dokumentů může být velmi náročná a každá chyba vás může stát mnoho času a peněz a může vést, až k vaší platební neschopnosti. V průběhu celého procesu vám můžeme pomoci a maximalizovat tak vaši šanci na čerpání peněz.

Státní garance pro komerční banky

Poskytovateli úvěrů jsou běžné komerční banky a za ČMRZB za daný úvěr poskytne svoji záruku, a to až na 3 roky a do výše 80% jistiny úvěru.

Stát za vás zaplatí až 1.000.000 Kč na úrocích

Poskytovatel úvěru bude standardně požadovat kromě vrácení jistiny také úrok. Avšak v tomto případě za vás uhradí úroky stát ve formě finančního příspěvku. V první fázi musí úroky podnikatel uhradit sám a stát mu je proplatí zpětně.

Úvěr na financování provozních nákladů

Tento úvěr je účelový a je určen na úhradu provozních nákladů, např. mezd, nákupu zásob a pod.

Parametry státní podpory COVID se v čase mění

Podmínky pro získání úvěrového financování se v průběhu času mohou změnit a je proto potřeba postupovat co nejrychleji.

OSVČ podpora 25.000 Kč

Osoby samostatně výdělečně činné jsou současnými opatřeními vlády jednou z nejvíce ohrožených skupin. Jsou totiž přímo jednotlivými opatřeními přímo dotčeny a velmi často nemají finanční polštář na pokrytí nenadálého výpadku příjmů, jako velké korporace.

Všem OSVČ zasaženým pandemií koronaviru tak stát vyplatí jednorázovou podporu až do výše 25.000 Kč. Pro mnoho podnikatelů je to sice velmi malá náplast, ale pořád lepší než nic.

Aby žádost o tuto podporu byla správně, pomůžeme vám s jejím vyřízením a přípravou potřebných dokumentů.

Pro OSVČ na hlavní i vedlejší činnost

Podporu mohou čerpat OSVČ, které podnikají na hlavní i vedlejší činnost (s výjimkou těch, kteří jsou k tomu i zaměstnáni apod.)

Zasažení pandemií jako podmínka vyplacení

OSVČ musí čestně potvrdit zasažení pandemií koronaviru na své podnikání, jinak mu podpora vyplacena nebude.

Odpuštění minimálních záloh na sociální a zdravotní pojištění

V rámci další podpory podnikatelů ze strany státu došlo také k odpuštění minimálních záloh na sociální a zdravotní pojištění od 1.3.2020 do 1.9.2020.

Úsporná opatření a podpora od krizového právníka

Vyřešením státní podpory to u nás nekončí. V rámci krizového řízení firmy je nutné nastavit efektivní procesy fungování, zamezit plýtvání, eliminovat zbytečná rizika, důsledně se starat a vymáhat svá práva a co nejvíce snížit náklady.

Některé kroky bohužel nejsou příliš populární, ale pro přežití vaší firmy často klíčové. Poraďte se s námi o možnostech, které máte. Připravíme pro vás krizový postup, co je nutné udělat a kdy. Vše pro vás také zajistíme od A do Z.

Krizová opatření v pracovněprávních vztazích

Zanalyzujeme možnosti úspor v souvislosti s vašimi zaměstnanci a vybereme nejvhodnější varianty, abychom ochránili vaši firmu a zajistili její přežití.

Přechod online a nové distribuční kanály

Pomůžeme vám najít nové zákazníky pro vaše zboží nebo služby. Také vám pomůžeme transformovat vaše podnikání online, aby bylo vše správně bez negativních právních následků, a aby vám generovalo nové poptávky.

Okamžité vymáhání vašich nároku a pohledávek

Z naší zkušenosti většina firem dostatečně rychle nehájí svá práva a nevymáhají své pohledávky. Z toho důvodu jim často hrozí druhotná platební neschopnost. Postaráme se o rychlé vymožení vašich pohledávek, a aby se nestaly bezcennými.

Restrukturalizace, restart firmy

Připravíme plán pro ozdravení vaší společnosti a očistíme ji od toxických záležitostí, jako jsou některé závazky, smlouvy, aktiva, majetek či další věcí, které firmu v danou chvíli stahují ke dnu. Případně také připravíme zcela novou infrastrukturu pro firemní restart.

Domluvte si s námi konzultaci

Chcete probrat možnosti čerpání státní podpory nebo řešení krizových opatření pro vaši firmu? Poradíme vám, jak vše co nejlépe řešit. U programů státní podpory vás pro vás jednotlivé žádosti připravíme. Rychle, bez chyb, abyste měli peníze co nejrychleji na účtě.

Otestujte si stav vaší firmy

Chcete vědět, jak na tom vaše firma aktuálně je a co jí hrozí? Připravili jsme pro vás bezplatné testy, které vám pomohou odhalit rizika, která vám hrozí. Otestovat se můžete v několika různých oblastech. Také pro vás můžeme vypracovat komplexní analýzu rizik.

Časté kladené otázky, které vás zajímají

Nepotřebujete, nicméně zpracování žádostí a dokumentů k jednotlivých programům státní podpory je poměrně náročné. Až 70% dosud podaných žádostí bylo zamítnuto. Každá chyba prodlouží dobu než dostanete peníze. My se postaráme o rychlé a bezchybné zpracování žádosti, abyste měli peníze k dispozici co nejdříve.

Dokumenty, které jsou potřeba se částečně liší podle vašeho konkrétního podnikání. Stejně tak velmi často dochází k úpravám jednotlivých podpůrných programů. Aktuální seznam dokumentů vám rádi sdělíme při telefonické konzultaci nebo emailem.

Program Antivirus je rozdělen do 2 režimů podle druhu překážky. Na základě toho se v jednotlivých režimech mění výše maximální podpory.

Režim A

Do tohoto režimu spadají případy karantény nařízené zaměstnancům a případy v souvislosti s nařízením uzavření provozu rozhodnutí vlády. Kompenzace vyplacená zaměstnavatelům činí 80% z vyplácené náhrady mzdy, včetně odvodů, maximálně pak do výše 39 000 Kč.

Režim B

Vztahuje se na případy překážek v práci na straně zaměstnavatele, např. z důvodu omezení poptávky po zboží či službách, omezení dostupnosti vstupů nezbytných pro činnost zaměstnavatele.

Kompenzace vyplacená zaměstnavatelům činí 60% z vyplácené náhrady mzdy, včetně odvodů, maximálně pak do výše 29 000 Kč.

Ano, jedná se o podporu podnikatelů za účelem zachování fungování ekonomiky a zaměstnanosti. Proces získání úvěru je poměrně složitý, ale velmi rádi vám s jeho vyřízením pomůžeme. Na konci za vás stát opravdu uhradí až 1 000 000 Kč na úrocích z úvěru.

Dokumenty k vyřízení úvěru COVID se významně liší podle druhu vašeho podnikání a také podle toho, jakou finanční instituci si vyberete (COVID II). Vzhledem k tomu, že poskytovateli úvěrů jsou klasické komerční banky a stát poskytuje pouze garanci úvěrů a finanční příspěvek na úhradu úroků, mohou se požadované dokumenty ze strany poskytovatele částečně lišit. Seznam nezbytných dokumentů vám rádi sdělíme podle vámi vybraného poskytovatele a nebo vám pomůžeme toho nejlepšího poskytovatele pro váš případ vybrat s ohledem na naše zkušenosti.

Ano, určitě můžete, pokud nás k tomu dané osoby zmocní na základě plné moci. Sami doporučujeme vašim dodavatelům takto pomoci, protože tímto pomůžete zachovat fungování vašich spolupracujících osob a tím sami podpoříte své podnikání.

Pomůžeme vám získat podporu od státu

Rádi posoudíme možnosti krizové státní podpory i pro vaši firmu. Zařídíme, aby vámi podaná žádost byla bez chyb. Také s vámi probereme, jak ještě podpořit vaši firmu. Vyplňte si jednoduchý formulář.

Scroll to Top
Scroll to Top

Se správným fungováním našich stránek a poskytovaných služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu vyjadřujete souhlas se zásadami cookies.

Přihlaste se