Jak ukončit účast společníka ve společnosti s ručením omezeným?

spolecnik-firma
Jak dle zákona správně ukončit účast společníka v s.r.o.? Jaké mají ostatní společníci možnosti?

Právní úpravu možností, jak ukončit účast společníka ve společnosti nabízí zákon o obchodních společnostech a družstvech. Mimo situace, kdy se sám společník rozhodne, že ve společnosti již své místo mít nechce, nabízí zákon možnosti, jak se společníkem, co neplní své povinnosti, společnosti škodí nebo z dalších důvodů, ukončit spolupráci. O těchto možnostech a situacích vás informujeme v tomto článku.

Navzdory tomu, že se může jevit ukončení účasti ve společnosti jako snadný krok, ať už z pozice ostatních společníků či z vlastní iniciativy, není tomu tak a opak je pravdou. Rovněž se bude brát v potaz nastavení ve společenské smlouvě.

Vystoupení a dohoda o ukončení účasti

Pokud to připouští zákon o obchodních korporacích, může společník ze společnosti vystoupit. Opět se zohledňuje, zda-li nestanovuje společenská smlouva něco jiného. Pokud tomu tak není, může ze společnosti vystoupit společník, který nesouhlasil s rozhodnutím valné hromady o změně povahy podnikání společnosti, o prodloužení jejího trvání či s rozhodnutím o příplatkové povinnosti, co se podílu, na který tato povinnost dopadá, týče. 

Pokud jde o příplatkové povinnosti, musí společnosti písemně oznámit a na vystoupení má lhůtu jednoho měsíce ode dne rozhodnutí valné hromady o příplatkové povinnosti. Účast společníka lze ve společnosti s ručením omezeným ukončit také písemnou dohodou všech společníků, a to ve formě úředně ověřených podpisů. 

Pomáháme majitelům firem odhalit slabá místa

Je struktura vaší firmy v pořádku? A co nastavení odpovědností? Nehrozí vám problém? Udělejte si zdarma náš test. Hned budete vědět.

Vyloučení společníka

Společník může být za speciálních okolností ze společnosti vyloučen. Jedná se například o situaci, kdy je v prodlení s plněním vkladové povinnosti, a to i po písemné výzvě valnou hromadou a poskytnutí dodatečné lhůtě ke splnění. Vyloučení se bude týkat podílů, u kterých je společník, u kterých je v prodlení. Podobně probíhá vylučování společníka ze společnosti z důvodu neplnění příplatkové povinnosti. 

Pokud se společník dopouští zvlášť hrubých porušování povinností, může se společnost s ručením omezeným domáhat u soudu jeho vyloučení. Rovněž zde musel být nejprve písemně upozorněn. Zvlášť hrubé porušení je například pošpinění pověsti společnosti a tak dále. 

Zrušení účasti společníka soudem

Dle zákona o obchodních korporacích je společník oprávněn navrhnout, aby soud zrušil jeho účast ve společnosti, pokud na něm nelze spravedlivě požadovat, aby v ní setrval. Nikoliv však v okamžiku, kdy bude společník jen jeden. Závisí pak zcela na posouzení soudu, jestli je důvod k ukončení účasti dostatečný, nicméně z judikatury se dá usuzovat, že důvody pro takovýto zásah do vlastnické struktury společnosti musí být například nemožnost realizace činnosti pro plnění účelu.

Převod podílu společníka

Nejčastějším způsobem ukončení účasti společníka je převod podílu na jinou osobu, buďto na třetí osobu nebo na jiného společníka. Pokud společenská smlouva společnosti neurčí jinak, může společník převést podíl na osobu, která není společníkem, pouze se souhlasem valné hromady. Převod podílu na jiného společníka společnosti bývá jednodušší, než převod podílu na osobu, která ve společnosti zatím nikterak nepůsobí. 

[elementor-template id=”30646

Potřebujete poradit?

Foto - Radka

Jsme vám k dispozici.

601 303 666

Po - Pá (9 - 18)

Vyřešíme rizika vaší firmy

Analyzujeme veškerá rizika vaší firmy a odstraníme je.

Podělte se o tento příspěvek

Přidejte se k 1.500+ majitelům firem, kteří odebírají náš magazín

Získáte přístup ke skvělému obsahu, článkům, videím a tipům. Kliknutím na tlačítko souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Prozkoumejte i další příspěvky

Obchod

Jak efektivně oslovovat nové zákazníky?

Jak efektivně oslovovat nové klienty? Jak je to z hlediska práva, na co si dát pozor a na kolik vás může přijít porušení povinností v souvislosti s oslovováním potenciálních zákazníků? Dozvíte se v tomto článku.

ČÍST VÍCE
Scroll to Top
Scroll to Top

Se správným fungováním našich stránek a poskytovaných služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu vyjadřujete souhlas se zásadami cookies.

Přihlaste se