Jakou výši škody můžete jako zaměstnavatel vymáhat po zaměstnanci?

Co dělat v případě, kdy vám zaměstnanec způsobí škodu? Na jakou výši náhrady škody máte v takové situaci nárok a lze to nějak právně ošetřit? Přečtěte si v tomto článku.

Zaměstnanec je ze zákona povinen vykonávat práci v souladu s interními i obecně závaznými právními předpisy a podle instrukcí vedoucích zaměstnanců. Poruší-li svoje povinnosti a následkem tohoto porušení zaměstnavateli vznikne škoda, zaměstnanec za ni odpovídá. Do jaké výše škody nese zaměstnanec odpovědnost? A může za škodu odpovídat neomezeně?

Hned v úvodu si musíme tematicky tento článek rozčlenit na podmínky vzniku odpovědnosti za škodu, a následně určit, kdy a v jaké míře za škodu způsobenou zaměstnavateli zaměstnanec odpovídá. Obecně platí, že zaměstnanec odpovídá svému zaměstnavateli za škodu, kterou mu zaviněně způsobí porušením povinností buď přímo při plnění pracovních úkolů, anebo v přímé souvislosti s ním. 

Podmínky vzniku odpovědnosti za škodu

Podmínkami vzniku odpovědnosti za škodu jsou tedy způsobená škoda, porušení povinností zaměstnance a zaměstnancovo zavinění. Mezi způsobenou škodou a porušením povinnosti zaměstnance musí existovat příčinná souvislost.

Odpovědnost za škodu a porušení povinností

Zavinění zaměstnance musí být zaměstnavatelem prokázáno. Jedinou výjimkou je situace, kdy zaměstnanec se zaměstnavatelem uzavře dohodu o odpovědnosti za svěřené hodnoty (tzv. hmotná odpovědnost); typickým příkladem je odpovědnost zaměstnance za finanční prostředky uložené v pokladně provozovny zaměstnavatele. V tomto případě nemusí být zavinění zaměstnance prokazováno, postačuje pouze výše zmíněná dohoda. Rovněž není potřeba prokazovat zavinění, ztratí-li zaměstnanec pracovní prostředky či nástroje, které mu byly předány zaměstnavatelem oproti předávacímu protokolu.

Porušení povinností může být úmyslné nebo nedbalostní. Pokud škoda vznikla za současného porušení povinností zaměstnavatele, odpovědnost zaměstnance se patřičně omezí. Pokud zaměstnanec způsobí škodu zaměstnavateli při odvracení škody, která zaměstnavateli hrozila, nemusí tuto škodu zaměstnavateli hradit.

Porušení povinností z nedbalosti

Zákoník práce limituje odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnancem z nedbalosti do výše čtyřapůlnásobku průměrného měsíčního výdělku (nikoliv mzdy). Jiná je ale situace, kdy zaměstnanec způsobí škodu úmyslně (typicky zpronevěra nebo krádež), přičemž za úmyslně způsobenou škodu se považuje rovněž škoda způsobená zaměstnancem v opilosti nebo po zneužití jiných návykových látek. Stejně tak se limit čtyřapůlnásobku průměrného měsíčního výdělku neuplatní na zaměstnance s dohodou o hmotné odpovědnosti, či na zaměstnance, kteří ztratí pracovní prostředky či nástroje (např. osobní ochranné pomůcky, oděv, telefon či počítač). V těchto případech odpovídá zaměstnanec za škodu v plné výši. Zaměstnavatel má v případě úmyslně způsobené škody kromě náhrady výše škody právo požadovat i náhradu ušlého zisku (např. pokud je kvůli úmyslném jednání zaměstnance nezbytné zastavit provoz zaměstnavatele).

Nárok na náhradu škody

Zaměstnavatel musí škodu vyčíslit ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy škoda vznikla a uplatnit svůj nárok na její náhradu u zaměstnance písemně má na vyčíslení škody čas jeden měsíc ode dne, kdy zjistil, že škoda vznikla. Následně si může se zaměstnancem domluvit způsob úhrady škody.

Je však chybou, pokud si škodu zaměstnavatel započte na mzdu zaměstnance bez dalšího tak, že mu přestane mzdu vyplácet. Správný způsob je sjednat si se zaměstnancem dohodu o srážkách se mzdy. Působí-li u zaměstnavatele odborová organizace, je zaměstnavatel povinen výši škody a obsah případné dohody o způsobu náhrady s odbory projednat, ledaže by náhrada nepřekročila částku tisíc korun. Zaměstnavatel a zaměstnanec mohou, samozřejmě, využít i jiné zákonné instituty s náhradou škody spojené, jako například uznání dluhu a dohodu o jeho plnění ve splátkách.

Náš tip

Pokud jste zaměstnavatel a zaměstnanec vám způsobí škodu, nezaujměte ihned pozici ublíženého a zaměstnance netrestejte. Prozkoumejte všechny okolnosti vzniku škody a postupujte podle zákona. Pokud jste zaměstnanec, dbejte o dodržování pracovních postupů, aby zaměstnavateli nevznikla zbytečná škoda, která by případně mohla mít dopad i na vaše příjmy. Než začnete jakkoliv konfliktně jednat, ať už se zaměstnancem nebo zaměstnavatelem, poraďte se s odborníkem, který vám pomůže náležitě vyhodnotit situaci a doporučit nejlepší postup.

Podnikáte a nejste si jistí, zda máte vše správně nastavené? Obraťte se na nás a my vám pomůžeme.

Potřebujete poradit?

Foto - Radka

Jsme vám k dispozici.

601 303 666

Po - Pá (9 - 18)

Vyřešíme rizika vaší firmy

Analyzujeme veškerá rizika vaší firmy a odstraníme je.

Podělte se o tento příspěvek

Přidejte se k 1.500+ majitelům firem, kteří odebírají náš magazín

Získáte přístup ke skvělému obsahu, článkům, videím a tipům. Kliknutím na tlačítko souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Prozkoumejte i další příspěvky

Obchod

Jak efektivně oslovovat nové zákazníky?

Jak efektivně oslovovat nové klienty? Jak je to z hlediska práva, na co si dát pozor a na kolik vás může přijít porušení povinností v souvislosti s oslovováním potenciálních zákazníků? Dozvíte se v tomto článku.

ČÍST VÍCE
Scroll to Top
Scroll to Top

Se správným fungováním našich stránek a poskytovaných služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu vyjadřujete souhlas se zásadami cookies.

Přihlaste se