Kdy je vhodné využívat smlouvy online a ve kterých případech rozhodně ne? Poradíme Vám!

Jedno kliknutí na internetu a máte podepsáno a odsouhlaseno. Dnes už je možné téměř všechno a online podpis bez vašeho podpisu mezi to patří. Jak to přesně funguje a kdy je možné využít online podpisu? Dozvíte se v tomto článku.

V dnešní době lze bez nadsázky hovořit o rozmachu právních jednání na internetu. Pod pojmem uzavření smlouvy si pravděpodobně většina z vás představí úhledný podpis na bílém papíře. Věděli jste však, že k uzavření smlouvy může dojít i bez podpisu nebo pomocí elektronického podpisu? Právě uzavírání smluv online bude tématem dnešního článku.

Elektronické podpisy

Jednotlivé druhy podpisů jsme již řešili v jednom z předešlých článků. Alfa omegou písemného právního jednání je podpis dotčené osoby, přičemž tento podpis nemusí mít vždy jen formu „klikyháku“. Občanský zákoník pak stanoví, že v případě absence podpisu, lze jednání považovat za neplatné.

Emailový podpis

Podle předpisů Evropské unie, konkrétně pak podle nařízení se zkratkou eIDAS je však tento druh podpisu platný. Toto nařízení za platný podpis při právním jednání považuje i prosté uvedení jména a příjmení na konci e-mailu a staví tak tento druh „podpisu“ naroveň podpisu vlastnoručnímu a v rámci takového výkladu by k závaznému právnímu jednání postačil strohý mail s podpisem na jeho konci.

Vzhledem k tomu, že se elektronická komunikace stala komunikací nejběžnější, je více než žádoucí přijmout opatření, které by právě elektronické právní jednání upravovalo.

Zaručený elektronický podpis

Zaručený elektronický podpis je podpisem, který lze získat poměrně snadno a i s ním relevantně jednat na základě výše zmíněného evropského opatření. Tento podpis má právní účinky a strany tak smluvně zavazuje. Podpisy tak lze užít i v soukromém styku při nejrůznějších ujednání stran, anebo taktéž ve smlouvách podnikatele se spotřebiteli.

Distanční smlouvy

Smlouvy se spotřebiteli jsou však z pohledu práva lehce odlišné a je na ně třeba hledět jako na smlouvy uzavírané distančním způsobem. Právě při uzavírání distančních smluv je potřeba splnit širokou informační povinnost podnikatele, který má například povinnost spotřebitele informovat o jeho možnosti do 14 dnů od smlouvy bezdůvodně odstoupit.

Výjimky pro používání elektronických podpisů

Pracovní právo

Specifickou oblastí je pak pracovní právo. S přihlédnutím k pracovněprávní úpravě a jejím zvláštnostem může být užívání elektronických podpisů problémové. 

Nemovitosti

Stejně tak nelze elektronický podpis užít při nakládání s nemovitými věcmi – v rámci převádění věcných práv (převod vlastnického práva, věcná břemena či například zástavní právo). Pro takové právní jednání je třeba úředně ověřený podpis. Stejně tak nelze elektronický podpis užívat při zakladatelském právním jednání obchodní korporace, kdy zákon vyžaduje formu veřejné listiny, nejčastěji notářského zápisu.

V dnešní těžké době tak lze využívání elektronických podpisů při uzavírání smluv více než doporučit a lze konstatovat, že jejich využití bude do budoucna jen a jen stoupat. Vždy je však důležité zvolit odpovídající druh elektronického podpisu a respektovat výše zmíněné zákonné požadavky.  

Chcete mít ve své firmě správně nastavené všechny smlouvy uzavírané online? Kontaktujte nás.

Potřebujete poradit?

Foto - Radka

Jsme vám k dispozici.

601 303 666

Po - Pá (9 - 18)

Vyřešíme rizika vaší firmy

Analyzujeme veškerá rizika vaší firmy a odstraníme je.

Podělte se o tento příspěvek

Přidejte se k 1.500+ majitelům firem, kteří odebírají náš magazín

Získáte přístup ke skvělému obsahu, článkům, videím a tipům. Kliknutím na tlačítko souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Prozkoumejte i další příspěvky

Obchod

Jak efektivně oslovovat nové zákazníky?

Jak efektivně oslovovat nové klienty? Jak je to z hlediska práva, na co si dát pozor a na kolik vás může přijít porušení povinností v souvislosti s oslovováním potenciálních zákazníků? Dozvíte se v tomto článku.

ČÍST VÍCE
Scroll to Top
Scroll to Top

Se správným fungováním našich stránek a poskytovaných služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu vyjadřujete souhlas se zásadami cookies.

Přihlaste se