NEJVĚTŠÍ PRŮŠVIHY PODNIKATELŮ – Díl I. – Co se stane, když jednatel neplní své zákonné povinnosti?

Ze zkušenosti víme, že podnikání může mít mnoho spletitých cest a že někdy se v nich podnikatel může lehce ztratit. Právě proto jsme připravili nový podnikatelský speciál na téma „Největší průšvihy podnikatelů", ve kterém vás provedeme různými nástrahami, které na vás v podnikání mohou čekat a vysvětlíme, jak jim předcházet a na co si dát pozor. První díl se zaměřuje na povinnosti jednatele.

V České republice existují statisíce subjektů – obchodních korporací, přes které podnikatelé realizují svoje podnikatelské záměry. Nejběžnější a nejpopulárnější formou je společnost s ručením omezeným, kterou je velice jednoduché založit, jelikož se s jejím založením a chodem pojí nejnižší náklady, a zároveň výraznou měrou omezuje odpovědnost podnikatele. Na druhou stranu se s podnikáním pojí i řada zákonných povinností, které podnikatelé často opomínají. Proto jsme si pro vás připravili tento seriál, ve kterém vás seznámíme s nejčastějšími chybami, kterých se můžete dopustit, a připojíme i několik příkladů z naší praxe. V prvním dílu se budeme věnovat občas poněkud neznámým povinnostem jednatele.

Povinnost vedení účetnictví / Jak tedy vést účetnictví, abyste díky zbytečným chybám nepřicházeli o miliony?

Mezi základní povinnosti jednatele patří zejména obchodní vedení společnosti a vedení účetnictví. Zatímco s prvním zmíněným nebývá až tak mnoho problémů a většina podnikatelů chápe, jak má společnost obchodně vést, trable vás mohou potkat při vedení účetnictví. Jednatel má povinnost účetnictví vést, avšak zákon počítá i s tím, že jednatel nemůže umět úplně všechno, a proto může vedení účetnictví svěřit kvalifikované osobě; v našem prostředí je mnoho společností, které za vás mohou účetnictví vést, nebo můžete své účetnictví svěřit i samostatnému účetnímu. I tuto osobu nebo firmu však vybírejte důkladně a nenechte to náhodě. Důrazně však doporučujeme jednak o vedení účetnictví sepsat smlouvu a vedení účetnictví kontrolovat, abyste předcházeli situacím, kdy si osoba, které jste účetnictví své společnosti svěřili, neplní své povinnosti. Tím pak zamezíte zbytečným komplikacím, které by vás mohly stát i miliony korun.

Jak nepřijít o 700 tisíc Kč jako pan Petr?

Příběh z naší praxe

V srpnu 2021 se na nás obrátil pan Petr s tím, že je jediným společníkem a jednatelem společnosti s ručením omezeným, kterou na sebe nechal přepsat, aby pomohl kamarádovi. Zároveň plánoval v budoucnu podnikat, což se mu však nepovedlo, a proto u nás poptával pomoc s likvidací společnosti. Hned prvním krokem pro nás bylo zjištění rozsahu možných dluhů společnosti. Jelikož si pan Petr datovou schránku nevybíral a datové zprávy se mažou po třech měsících, doporučili jsme mu zaplatit si službu datový trezor. Když jsme se dostali ke starým datovým zprávám, nestačili jsme se divit. Společnost neměla podané daňové přiznání za poslední tři roky, a jelikož byla před převodem plátcem DPH, rovněž nebyly podávány kontrolní hlášení. Tím vznikl společnosti dluh vůči státu ve výši přes 700 tisíc korun, který bránil likvidaci společnosti. Následovalo dlouhé jednání s finančním úřadem, který nakonec pokutu moderoval a pan Petr ji dodnes splácí dle splátkového kalendáře. Jednoznačně zde došlo k pochybení účetního, který měl jak přístup do datové schránky společnosti, tak povinnost plnit zákonné povinnosti společnosti v mezích účetnictví. Společnosti pana Petra tak vznikla pohledávka vůči účetnímu, který však v mezidobí skončil v insolvenčním řízení, takže není jisté, v jaké částce a jestli vůbec bude jeho dluh splacen. Kdyby pan Petr kontroloval datovou schránku a plnění povinnosti osoby, které bylo svěřeno účetnictví, nikdy by se v této situaci neoctl.

Povinnosti při úpadku společnosti / Co dělat, když se dluhů chcete zbavit, ne si “nasekat” další?

Jednatel je ze zákona povinen podat bez zbytečného odkladu insolvenční návrh na společnost, a to poté, co se dozvěděl nebo se při náležité péči měl dozvědět o naplnění zákonných předpokladů pro podání insolvenčního návrhu. Pokud jednatel nepodá insolvenční návrh včas, jak je k tomu povinen, odpovídá věřiteli za způsobenou újmu, a to ve výši rozdílu mezi zjištěnou výší pohledávky přihlášené věřitelem v insolvenčním řízení a částkou, kterou věřitel v insolvenčním řízení na uspokojení této pohledávky obdržel. Povinnosti související s úpadkem však návrhem na zahájení insolvenčního řízení spíše končí, než začínají, protože jednatel si má počínat tak, aby odvrátil hrozící úpadek společnosti. V případě, že jednatel poruší svou povinnost péče řádného hospodáře, může dokonce ručit za splnění povinností společnosti. Pokud se vaší společnosti nedaří, podnikněte potřebné kroky včas a správně, jinak hrozí, že si naděláte ještě více dluhů, než už máte.

Jak se nedostat do ještě větších dluhů, když se vám v podnikání nedaří?

Příběh z naší praxe

Pan Jan měl společnost s ručením omezeným, které se přestávalo dařit. Jeho kamenná prodejna prodávající rybářské náčiní neměla zdaleka takovou klientelu jako před pár lety a jeho e-shop měl měsíční tržby ve stovkách korun měsíčně. Jelikož pan Jan investoval do svého podnikání spoustu peněz a nechtěl přijít zkrátka, rozhodl se, že zpeněží co se dá a jako jediný společník si vyplatí podíl na zisku. Netušil však, že tím své společnosti přivodí úpadek; najednou nebylo z čeho hradit nájemné za prostory prodejny, platby za dodávky energií a dva zaměstnance, které společnost měla na dohodu o pracovní činnosti. Pan Jan se situaci pokusil zhojit rychlou půjčkou, tím však jen rozšířil okruh svých věřitelů. Obrátil se na nás ve chvíli, kdy bylo proti němu zahájeno trestní stíhání za poškození věřitele a způsobení úpadku. Ani tento případ zatím nemá dohru, panu Janovi však hrozí dva roky odnětí svobody nebo zákaz činnosti.

Péče řádného hospodáře / Jak si počínat, abyste si neušili z ostudy kabát a aby s vámi ještě někdy někdo spolupracoval?

Péče řádného hospodáře je zcela zásadní povinností jednatele. Vyplývá jak z občanského zákoníku, tak ze zákona o obchodních korporacích, přičemž ji ve zkratce lze vymezit jako povinnost vykonávat funkci s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí, přičemž pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná ten, kdo mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu obchodní korporace. To však neplatí, pokud takovéto rozhodování nebylo učiněno s nezbytnou loajalitou. Zjednodušeně lze říct, že péčí řádného hospodáře ve společnosti s ručením omezeným se rozumí péče, kterou by jednatel vynaložil při správě vlastního majetku – musí tedy jednat tak, aby neprováděl rizikové operace, do kterých by se nepustil s vlastními penězi. Pokud byste chtěli jednat v rozporu s těmito pravidly, může se vám to nemile vyplatit, buďte tedy obezřetní a jednejte vždy v nejlepším zájmu vaší společnosti.

Jak se vám může vymstít, pokud nebudete jednat s péčí řádného hospodáře?

Příběh z naší praxe

S prosbou o pomoc nás oslovila paní Andrea, která chtěla provozovat restauraci a uzavřela s panem Jindřichem kupní smlouvu na vybavení restaurace, provoz jejíž provoz plánoval pan Jindřich ukončit s tím, že se nájemní smlouva k prostorám restaurace převede na paní Andreu. Ta však v době podpisu smlouvy netušila, že pan Jindřich nemá vůbec v úmyslu vybavení prodat, nýbrž si peníze ponechat pro sebe a dluh hodit na svoji společnost. Všechna zařízení a nábytek si odvezl týden po podpisu smlouvy a paní Andrea stála před těžkou situací, kdy panu Jindřichovi uhradila 350 000 korun za vybavení, které nemá. Cesta sice byla dlouhá a trnitá, jelikož bylo nutné nejdříve žalovat společnost pana Jindřicha. Avšak vzhledem k tomu, že pan Jindřich zavázal svoji společnost závazkem, který nebyla schopna splatit, ručil jako jednatel při porušení péče řádného hospodáře. Jakmile exekutor potvrdil, že společnost prostředky na vydání bezdůvodného obohacení nemá, mohla paní Andrea žalovat pana Jindřicha, kterému soud následně uložil celou částku vrátit.

Příběhů jako jsou tyto je opravdu hodně, a právě proto jsme tu my. Pomůžeme vám podobným situacím předcházet, a když už k nim dojde, aspoň minimalizovat škody.

 

> Další díl podnikatelského speciálu

Podnikáte, tak trochu jste se v tom ztratili a potřebujete najít správný směr? Kontaktujte nás, rádi vám pomůžeme.

Potřebujete poradit?

Foto - Radka

Jsme vám k dispozici.

601 303 666

Po - Pá (9 - 18)

Vyřešíme rizika vaší firmy

Analyzujeme veškerá rizika vaší firmy a odstraníme je.

Podělte se o tento příspěvek

Přidejte se k 1.500+ majitelům firem, kteří odebírají náš magazín

Získáte přístup ke skvělému obsahu, článkům, videím a tipům. Kliknutím na tlačítko souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Prozkoumejte i další příspěvky

Obchod

Jak efektivně oslovovat nové zákazníky?

Jak efektivně oslovovat nové klienty? Jak je to z hlediska práva, na co si dát pozor a na kolik vás může přijít porušení povinností v souvislosti s oslovováním potenciálních zákazníků? Dozvíte se v tomto článku.

ČÍST VÍCE
Scroll to Top
Scroll to Top

Se správným fungováním našich stránek a poskytovaných služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu vyjadřujete souhlas se zásadami cookies.

Přihlaste se