Nekalá soutěž

nekala soutez
Zažil to možná téměř každý podnikatel, málokdo však ví, jaké druhy nekalé soutěži existují a jak se proti ní bránit.

Už podle názvu je jasné, že nekalá soutěž se týká něčeho nedovoleného a nezákonného. Občanský zákoník ji popisuje jako jednání v rámci boje o zákazníky, které je v rozporu s dobrými mravy a současně je schopno přivodit újmu jiným podnikatelům nebo spotřebitelům.


Nejčastější formy nekalé soutěže

Nekalá soutěž se nejčastěji provádí prostřednictvím klamavé nebo srovnávací reklamy, klamavého označení zboží a služeb, vyvolání nebezpečí záměny, parazitování na pověsti výrobku, podniku nebo službách ostatních soutěžitelů, podplácení, zlehčování, porušování obchodních tajemství a ohrožování zdraví spotřebitelů a životního prostředí.

1) Klamavá reklama

V tomto případě se jedná o vyvolání mylné představy o výrobcích nebo službách, jejich výjimečných vlastnostech či kvalitě, nebo o určitém podniku. Záměrem je získání prospěchu v soutěži s jinými soutěžiteli nebo na úkor spotřebitelů.

2) Vyvolání nebezpečí záměny

V rámci tohoto druhu nekalé soutěže existují tři druhy protiprávního jednání:

  • Užití obchodní firmy nebo názvu osoby nebo zvláštního označení podniku, i když už jsou oprávněně užívány jiným soutěžitelem
  • Užití zvláštního označení podniku, výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů podniku, které v zákaznických kruzích platí pro určitý (jiný) podnik jako typický
  • Napodobení cizích výrobků, jejich obalů nebo výkonů. 

3) Zlehčování

O zlehčování budeme hovořit v okamžiku, kdy soutěžitel uvádí nebo rozšiřuje o jiném soutěžiteli zlehčující údaje. Jedná se o údaje, které jsou způsobilé poškodit zájmy tohoto soutěžitele. A co často bývá nejasné – může se jednat i o údaje pravdivé!

4) Podplácení

Co se podplácení týče, jedná se o situace, kdy existuje nabídka či požádání, příslib, poskytnutí a přijetí prospěchu s cílem získat přednost před ostatními soutěžiteli nebo získat jinou výhodu v rámci soutěže.

Pomáháme majitelům firem odhalit slabá místa

Je vaše firma chráněna proti každodenním obchodním rizikům? Udělejte si zdarma náš test. Hned budete vědět.


5) Srovnávací reklama

O srovnávací reklamě lze dle zákona uvažovat, pokud v rámci hospodářské soutěže označíme svého přímého konkurenta, jeho zboží či výrobky. Pro tyto účely zákon předepisuje podmínky, jak taková reklama smí a nesmí vypadat. Musí srovnávat zboží a služby určené ke stejnému účelu a porovnání musí být ověřitelné. K porovnání ceny se zákon umožňuje uchýlit jen výjimečně. A jako ve všech druzích nekalé soutěže i zde nesmí být konkurent zesměšňován či jinak pošpiňován a znevýhodňován. Mezi nejznámější srovnávací reklamy patří např. reklamy telefonních operátorů a pojišťoven.

Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži

Právo mimo zákazů a pokynů, jak má hospodářská soutěž vypadat, nabízí i prostředky, kterými se poškozený spotřebitel nebo jiný soutěžitel mohou domáhat zadostiučinění. Pokud se bude jednat o nekalou soutěž, může požadovat zdržení se takového chování, dále odstranění závadného stavu, poskytnutí přiměřeného zadostiučinění, náhradu škody nebo vydání bezdůvodného obohacení.

Náš tip: 

Chcete vypustit do světa klamavou reklamu? Raději si to rozmyslete

Chtěli byste svůj výrobek na trhu zpropagovat a zároveň odlišit od konkurence? V tom případě pozor! Za některé formy hospodářské soutěže vám hrozí postih, v tom nejzazším případě i podle trestního zákoníku. Při boji o nové zákazníky musíte dbát na dobré mravy a zákony, jinak vás sankce neminou. Navíc můžete být odpovědní taky za porušování autorských práv nebo GDPR. Před vydáním nezákonné reklamy se tedy velmi dobře rozmyslete, jestli vám to stojí za to.


Potřebujete poradit?

Foto - Radka

Jsme vám k dispozici.

601 303 666

Po - Pá (9 - 18)

Vyřešíme rizika vaší firmy

Analyzujeme veškerá rizika vaší firmy a odstraníme je.

Podělte se o tento příspěvek

Přidejte se k 1.500+ majitelům firem, kteří odebírají náš magazín

Získáte přístup ke skvělému obsahu, článkům, videím a tipům. Kliknutím na tlačítko souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Prozkoumejte i další příspěvky

Obchod

Jak efektivně oslovovat nové zákazníky?

Jak efektivně oslovovat nové klienty? Jak je to z hlediska práva, na co si dát pozor a na kolik vás může přijít porušení povinností v souvislosti s oslovováním potenciálních zákazníků? Dozvíte se v tomto článku.

ČÍST VÍCE
Scroll to Top
Scroll to Top

Se správným fungováním našich stránek a poskytovaných služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu vyjadřujete souhlas se zásadami cookies.

Přihlaste se