Povinnosti jednatele a péče řádného hospodáře

Jaké jsou povinnosti jednatele? A že jich není zrovna málo! Pokud vykonáváte funkci jednatele určitě si přečtěte náš článek.

Zastupování společnosti a loajalita

Jednatel je statutárním orgánem a náleží mu obchodní vedení společnosti. Při zakládání společnosti, kde se projednává společenská smlouva, se zapisuje také první jednatel nebo jednatelé. Další statutáry pak již jmenuje valná hromada tvořená ze všech společníků společnosti.

Mezi jeho klíčové kompetence patří zastupování firmy při každodenním obchodním styku a zastupování na úřadech. Jednatel má povinnost se vždy a za každých okolností chovat a postupovat jako řádný hospodář, být vůči společnosti loajální a nevykonávat činnosti konkurenční povahy. Tato funkce je neslučitelná s funkcí člena dozorčí rady.

Porušení péče řádného hospodáře

  • jednatel uzavře za společnost nevýhodnou smlouvu, popř. takovou, která je v jeho prospěch
  • nakoupí akcie jiné korporace bez analýzy rizik
  • najme na práce nedostatečně kvalifikovanou osobu
  • neplní účetní a daňové povinnosti
  • neplní evidenční povinnosti
  • poruší zákaz konkurence 

Odpovědnost jednatele za dluhy společnosti

Povinnost k náhradě škody může uložit statutárům pouze soud, který zhodnotí, zda došlo k porušení funkce – čili péče řádného hospodáře. Taková situace však má podmínky – společnost musí být v úpadku, jednatel o hrozbě úpadku věděl (mohl vědět) a nekonal s péčí řádného hospodáře, přičemž rozhodnout takto soud může na návrh insolvenčního správce nebo věřitele.  

Pomáháme majitelům firem odhalit slabá místa

Je vaše firma chráněna proti každodenním obchodním rizikům? Udělejte si zdarma náš test. Hned budete vědět.

Zbavit se odpovědnosti zákon neumožňuje. Omezit se dá odpovědnost přenesením kompetencí na další osobu. Existuje však pojištění odpovědnosti právnických osob, které nahradí náklady řízení o povinnosti nahradit škodu, právního zástupce či mimosoudní vyrovnání a nahradí škodu nebo újmu na věci či zdraví. Ovšem náklady na pojištění mohou být v některých případech vysoké, záleží na vykonávané činnosti.

Co vše spadá pod působnost statutára

Jednou z nejdůležitějších povinností je povinnost řádného vedení účetnictví a evidence. Samozřejmě nemá povinnost vést je osobně, ale musí zajistit náležité a odborné provedení jinou osobou, za jejíž výběr odpovídá. Ze zákona má i povinnost sestavovat účetní závěrky, pod které se následně podepíše.

Dalším úkolem je vedení seznamu společníků. Takový seznam musí obsahovat minimální zákonem ustanovené údaje a musí se aktualizovat. Opět je možné vedení seznamu zajistit jinou osobou. Společníci mají ze zákona právo požadovat informace o společnosti a jednatel je musí společníkovi poskytnout, pokud není již veřejně známá nebo naopak utajovaná. 

Další povinností jsou pak například svolávání valné hromadyuzavírání smluv jménem společnosti, zpracovávání společenské smlouvy a podobně.  Každý jednatel se zavazuje, že bude svou funkci vykonávat s loajalitou, znalostí a pečlivostí. Pokud není schopen funkce řádného hospodáře a zjistí to při výkonu funkce nebo při jejím přijetí, jedná dle zákona nedbale a následně odpovídá za škodu společnosti takto vzniklou.

Potřebujete poradit?

Foto - Radka

Jsme vám k dispozici.

601 303 666

Po - Pá (9 - 18)

Vyřešíme rizika vaší firmy

Analyzujeme veškerá rizika vaší firmy a odstraníme je.

Podělte se o tento příspěvek

Přidejte se k 1.500+ majitelům firem, kteří odebírají náš magazín

Získáte přístup ke skvělému obsahu, článkům, videím a tipům. Kliknutím na tlačítko souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Prozkoumejte i další příspěvky

Obchod

Jak efektivně oslovovat nové zákazníky?

Jak efektivně oslovovat nové klienty? Jak je to z hlediska práva, na co si dát pozor a na kolik vás může přijít porušení povinností v souvislosti s oslovováním potenciálních zákazníků? Dozvíte se v tomto článku.

ČÍST VÍCE
Scroll to Top
Scroll to Top

Se správným fungováním našich stránek a poskytovaných služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu vyjadřujete souhlas se zásadami cookies.

Přihlaste se