Evidence skutečných majitelů právnických osob

evidence skutecnych majitelu
Víte, proč je nutné provést zápis do evidence skutečných majitelů a jak to provést?

Povinnost zavést do speciálního informačního systému vedeného rejstříkovým soudem (tzn. soudem, u kterého je daná osoba zapsaná do obchodního rejstříku) údaje o skutečných majitelích právnických osob (PO) a svěřenských fondů je relativně nová – byla zavedena od roku 2018.


Proč byla zavedena?

Evidence má sloužit k naplnění směrnice EU s cílem předejít využití finančního systému k praní peněz a financování terorismu a taky střetu zájmů při udělování veřejných zakázek. Povinnost zapsat požadované údaje mají PO zapsané do obchodního a nadačního rejstříku, rejstříku společenství vlastníků jednotek, ústavů, spolků a obecně prospěšných společností, a dále pak svěřenské fondy zapsané ve své vlastní evidenci. Tato povinnost nemine ani mateřské školky, základní nebo střední školy, státní podniky nebo třeba VZP.

Skutečný majitel

Touto osobou je ten, kdo má ve výše zmíněných PO a svěřenských fondech možnost vykonávat rozhodující vliv, ať už právně nebo fakticky, přímo či nepřímo. Pro určení této osoby existují určitá pravidla, předně však musí jít o osobu fyzickou, přičemž jich může za splnění podmínek být klidně i víc.

Ve společnostech to například obecně bývá osoba, která má více než 25% hlasovacích práv, více než 25% podíl na základním kapitálu společnosti nebo minimálně 25% podíl na zisku. Pokud společnost takovou osobu nemá, pak bude skutečným majitelem člen statutárního orgánu nebo osoba v obdobném postavení.

Pozor, je nutné si uvědomit, že má-li společnost tichého společníka, který bude splňovat výše uvedené podmínky, i on musí být zapsán do evidence skutečných majitelů.

Pomáháme majitelům firem odhalit slabá místa

Je struktura vaší firmy v pořádku? A co nastavení odpovědností? Nehrozí vám problém? Udělejte si zdarma náš test. Hned budete vědět.


Co všechno se zapisuje?

Údaje, které je nutné do evidence zapsat, vyjmenovává příslušný zákon. Jedná se zejména o jméno a adresu bydliště, popř. místa pobytu, datum narození, rodné číslo a státní příslušnost. Dále pak jeho podíl na hlasovacích právech nebo na rozdělovaném zisku. Další údaje skutečného majitele se zapisují v závislosti na konkrétní skutečnosti, která zakládá toto jeho postavení.

Úplně odhalení nebudete

Evidence skutečných majitelů je evidencí neveřejnou – přístup k ní je umožněn pouze určitým orgánům nebo osobám přímo uvedeným v zákoně při plnění jejich zákonem stanovených povinností, a to na základě zpřístupnění ministerstvem spravedlnosti.

Z těchto orgánů jsou to předně zadavatelé veřejných zakázek, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, správce daně, ČNB, NKÚ, ale i orgány činné v trestním řízení nebo zpravodajské služby.

Soukromé osobě mohou být tyto informace poskytnuty pouze v případě, že tím prokazatelně předchází trestnému činu legalizace výnosů z trestné činnosti nebo teroristického útoku.

Co když tuto povinnost nesplním?

Ačkoli zákon žádnou výslovně uvedenou sankci nestanovuje, i tak může tato skutečnost danou PO nebo svěřenský fond negativně ovlivnit – například tak, že obchod, který si vyjednala, nebude moct být uskutečněn nebo bude vyřazen z účasti na ucházení se o získání veřejné zakázky. Pokud jste této povinnosti ještě nedostáli, vyplatí se to udělat co nejdřív.

Náš tip

Nechcete se jako skutečný majitel zapsat do evidence? Pak vás čekají problémy

Myslíte si, že když zákon nestanovuje žádnou konkrétní sankci za nezapsání skutečného majitele do evidence, tak se vlastně nic neděje? Chyba! Absence zápisu povede k vyloučení ze zadávacího řízení u veřejných zakázek, dál může dojít k zdržení při vyřizování různých žádostí a v neposlední řadě můžete být „popotahováni“ za porušení péče řádného hospodáře.


Potřebujete poradit?

Foto - Radka

Jsme vám k dispozici.

601 303 666

Po - Pá (9 - 18)

Vyřešíme rizika vaší firmy

Analyzujeme veškerá rizika vaší firmy a odstraníme je.

Podělte se o tento příspěvek

Přidejte se k 1.500+ majitelům firem, kteří odebírají náš magazín

Získáte přístup ke skvělému obsahu, článkům, videím a tipům. Kliknutím na tlačítko souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Prozkoumejte i další příspěvky

Obchod

Jak efektivně oslovovat nové zákazníky?

Jak efektivně oslovovat nové klienty? Jak je to z hlediska práva, na co si dát pozor a na kolik vás může přijít porušení povinností v souvislosti s oslovováním potenciálních zákazníků? Dozvíte se v tomto článku.

ČÍST VÍCE
Scroll to Top
Scroll to Top

Se správným fungováním našich stránek a poskytovaných služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu vyjadřujete souhlas se zásadami cookies.

Přihlaste se