Jak správně zorganizovat valnou hromadu?

valna hromada
Víte, co znamená pojem valná hromada? Kdy a jak by se měla uspořádat? A jaký je rozdíl v jejím pořádání pro s.r.o. a a.s.?

Pro správné fungování a vedení společnosti je stěžejní vědět, jak fungují jednotlivé orgány a jaké jsou jejich pravomoci. Valná hromada je v rámci obchodních společností orgánem nejvyšším. Schází se v časových intervalech, které stanoví buď přímo zakladatelské právní jednání, nebo stanovy společnosti. Sejít by se měla alespoň jednou ročně, avšak při významných událostech se může sejít i mimo předepsané termíny. 

Pravomoci valné hromady

Valné hromadě z pozice nejvyššího a nejdůležitějšího orgánu náleží rozhodování o všech záležitostech, které se společnosti týkají. Na zasedání se hlasuje například o vnitřní struktuře, účetních závěrkách, dělení zisku nebo obsahu stanov a předpisů společnosti. Konkrétní podoba hlasování je dána opět konkrétními pravidly dané společnosti.

Pravomoci valné hromady jsou upraveny v zákoně o obchodních korporacích. Ten upravuje např. její svolávání, protože aby bylo jednání platné a mohla být pronášena usnesení, musí být dodrženy všechny náležitosti. Svolávání valné hromady se ve společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti liší.

Pomáháme majitelům firem odhalit slabá místa

Je struktura vaší firmy v pořádku? A co nastavení odpovědností? Nehrozí vám problém? Udělejte si zdarma náš test. Hned budete vědět.

Řádné svolání valné hromady

Společnost s ručením omezeným

V rámci společnosti s ručením omezeným má za úkol svolat valnou hromadu jednatel společnosti. Pokud však společnost jednatele nemá, může ji svolat i kterýkoliv společník nebo dozorčí rada, pokud byla ustanovena. Valná hromada se vždy svolává písemnou pozvánkou, která musí být účastníkům doručena nejpozději 15 dní před konáním jednání. Bude-li pozvánka odeslána např. e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem, bude dle našeho názoru dodržena požadovaná písemná forma.

Akciová společnost

Valná hromada akciové společnosti se svolává vždy po dohodě akcionářů a svolává ji především představenstvo, případně za určitých podmínek jeho člen. Na rozdíl od společnosti s ručením omezeným nemusí být zasílána pozvánka striktně v papírové formě, ale postačí ji minimálně 30 dní před konáním valné hromady uveřejnit například na webových stránkách akciové společnosti. Tímto uveřejněním se považuje pozvánka za doručenou všem akcionářům. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.

V obou případech svolávání valné hromady musí pozvánka obsahovat jméno a sídlo společnosti, přesný čas a místo konání, pořad valné hromady, návrh usnesení a podpis svolavatele.

Lhůtu ke svolání valné hromady je možné zkrátit či prodloužit. Je nicméně nutné, aby nemohlo dojít ke zkrácení práv společníka tím způsobem, že by se o konání valné hromady včas nedozvěděl a nemohl se jí proto zúčastnit.  

V případě nedodržení způsobu nebo lhůty pro svolání valné hromady, může být naplněn zákonný důvod k prohlášení neplatnosti usnesení přijatých takto svolanou valnou hromadou.

Náš tip:

Nepodceňte svolání valné hromady, může vám to způsobit nemalé vrásky!

Řádný způsob, jakým má být svolána valná hromada, je nastaven zákonnými předpisy. Jejich nedodržením riskujete, že to, co se na jejím zasedání odhlasovalo, bude prohlášeno za neplatné. To vám v případě, že jste si například nechali schválení účetní závěrky na poslední chvíli, může značně zkomplikovat váš byznys, jelikož zrovna tato povinnost je stanovena přímo zákonem.


Potřebujete poradit?

Foto - Radka

Jsme vám k dispozici.

601 303 666

Po - Pá (9 - 18)

Vyřešíme rizika vaší firmy

Analyzujeme veškerá rizika vaší firmy a odstraníme je.

Podělte se o tento příspěvek

Přidejte se k 1.500+ majitelům firem, kteří odebírají náš magazín

Získáte přístup ke skvělému obsahu, článkům, videím a tipům. Kliknutím na tlačítko souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Prozkoumejte i další příspěvky

Obchod

Jak efektivně oslovovat nové zákazníky?

Jak efektivně oslovovat nové klienty? Jak je to z hlediska práva, na co si dát pozor a na kolik vás může přijít porušení povinností v souvislosti s oslovováním potenciálních zákazníků? Dozvíte se v tomto článku.

ČÍST VÍCE
Scroll to Top
Scroll to Top

Se správným fungováním našich stránek a poskytovaných služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu vyjadřujete souhlas se zásadami cookies.

Přihlaste se