Jaké jsou druhy podílu ve firmě a jaké povinnosti z nich pro vás vyplývají?

Jaké jsou druhy obchodních podílů ve firmě? Jak si správně nastavit podíly ve firmě a jaké z toho pro vás vyplývají povinnosti? To vše se dozvíte právě v tomto článku.

Podnikání formou společnosti s ručením omezeným je v dnešní době zcela běžnou záležitostí. Drtivá většina společností má jednoduchou strukturu, často se jedná o jediného společníka s jedním podílem, který je současně jednatelem. I jediný společník však může vlastnit vícero podílů, přičemž z různých druhů podílu pro něj mohou plynout různá oprávnění či omezení. Jaké jsou zvláštní druhy podílů a proč mohou být pro vás výhodné si přečtete v následujících odstavcích.

Zákon o obchodních korporacích

Nový zákon o obchodních korporacích už zdaleka tak nový není, jelikož se ním řídíme již osmým rokem. Pořád se ale zdá, že mnoho podnikatelů nedoceňuje možnosti, které jim zákon nabízí a v těch nejzákladnějších věcech, jako je forma podnikání, jsou přespříliš konzervativní, nebo tyto možnosti nepovažují za důležité.

Z praxe je zřejmé, že možnost volby druhu podílu či množství podílu, nejsou příliš používány, čímž se podnikatelé často zbytečně připravují o výhody, které by jim tyto možnosti mohly přinést, a leckdy úplně zbytečně řeší tyto možnosti smluvní cestou mezi společníky. 

Variabilita obchodního podílu

Pokud se dohodnou společníci ve společenské smlouvě, lze připustit ve společnosti existenci různých druhů podílů. Podíl, se kterým jsou spojena obvyklá práva a povinnosti, je podílem základním. Práva a povinnosti s podílem související lze upravit tzv. zvláštním podílem.

Jak napovídá pojem, variabilita je spatřována v mnoha obměnách, které můžete v praxi využít. Je-li ve společenské smlouvě zakotvena variabilita podílu, mají společníci široký prostor, aby společnost ještě více individualizovali, zefektivnili a přizpůsobili vlastním potřebám.

Upravíme-li práva a povinnosti, která jsou spojena se základním podílem, můžeme rozdělit případné zvláštní podíly obecně na přednostní podíly, podíly bez hlasovacího práva a podíly spojené s horším postavením společníka.

Přednostní podíly ve firmě

Tyto podíly zaručí svým vlastníkům vždy více práv, než by jim zaručil podíl základní, a to ať už v lepším majetkově právním postavení nebo díky zvláštním právům spojeným se správou společnosti. V případě lepšího majetkově právního postavení lze uvést přednostní právo na rozdělení zisku nebo likvidačního zůstatku, případně předkupní právo v případě prodeje podílu. 

Mezi zvláštní práva spojená se správou společnosti patří například podíly spojené se zvláštním hlasovacím právem, právem veta proti určitému druhu rozhodnutí valné hromady, či plošně proti rozhodnutím valné hromady, požadavek souhlasu konkrétního společníka v druhově vymezených věcech nebo například právo jmenovat kandidáty na členy statutárního orgánu, z nichž valná hromada jednatele zvolí.

Obchodní podíly bez hlasovacího práva

I když to může působit na první pohled zvláštně, i omezení hlasovacího práva může mít své světlé stránky. Může tím být vyvážena jiná výhoda, kterou daný společník ve společnosti má – zpravidla se může jednat o situaci, kdy je společník současně jednatelem, případně omezení hlasovacího práva v určitých, druhově vymezených věcech.

Obchodní podíly spojené s horším postavením společníka

V praxi se jedná zejména o situace, kdy je daný podíl spojený s konkrétním obchodním závodem, a omezuje tak práva společníka v rámci společnosti jako celku. Tímto způsobem lze poměrně tvořivě koncipovat strukturu společnosti a jednoznačně určit práva a povinnosti konkrétních společníků již společenskou smlouvou. Může se rovněž jednat například o situace, kdy je společník vlastnící daný podíl omezen co do rozsahu podílu na zisku nebo likvidačním zůstatku.

Pluralita obchodního podílu

Společenská smlouva může připustit, aby jeden společník měl více podílů, a to jak podílů základních, tak podílů zvláštních. Výhodou v takovém případě je, že společník může se svými podíly nezávisle na sobě disponovat, může například zastavit pouze jeden ze svých podílů. Chcete-li mít ve společnosti více podílu, věnujte velkou pozornost společenské smlouvě, a to zejména tomu, jakým způsobem je upraveno hlasování; každý podíl, ať už základní nebo zvláštní, může mít jinou váhu (počet hlasů s ním spojených), a tudíž silně ovlivnit, a v některých případech i paralyzovat, rozhodování ve společnosti.

Náš tip

Nenechávejte nic na náhodu a formu podnikání zkonzultujte s odborníkem. Nesprávná úprava podílů ve společenské smlouvě vás může stát hodně času a peněz – a přitom je to tak jednoduché nastavit už na začátku!

Potřebujete správně sepsat smlouvu o převodu obchodního podílu? Kontaktujte nás.

Potřebujete poradit?

Foto - Radka

Jsme vám k dispozici.

601 303 666

Po - Pá (9 - 18)

Vyřešíme rizika vaší firmy

Analyzujeme veškerá rizika vaší firmy a odstraníme je.

Podělte se o tento příspěvek

Přidejte se k 1.500+ majitelům firem, kteří odebírají náš magazín

Získáte přístup ke skvělému obsahu, článkům, videím a tipům. Kliknutím na tlačítko souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Prozkoumejte i další příspěvky

Obchod

Jak efektivně oslovovat nové zákazníky?

Jak efektivně oslovovat nové klienty? Jak je to z hlediska práva, na co si dát pozor a na kolik vás může přijít porušení povinností v souvislosti s oslovováním potenciálních zákazníků? Dozvíte se v tomto článku.

ČÍST VÍCE
Scroll to Top
Scroll to Top

Se správným fungováním našich stránek a poskytovaných služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu vyjadřujete souhlas se zásadami cookies.

Přihlaste se