Právní novinky pro podnikatele v roce 2021

pravni novinky 2021
Přinášíme vám přehledně soubor 10 největších novinek, které se chystají na podnikatele v roce 2021.

Rok 2020 byl pro mnohé podnikatele obtížnou zkouškou. Ač se situace stále nevyvíjí tím nejlepším směrem, připravili jsme si pro vás 10 právních novinek, které by mohly v příštím roce pomoci nejednomu podnikateli a ulehčit obtížné situaci, které musel nebo stále musí čelit. Pojďme se na tyto novinky společně podívat.

1.   Založení společnosti levněji a rychleji

Na založení s.r.o. vám v současnosti stačí kapitál ve výši pouhé 1 Kč. Založení takové společnosti se může zdát velmi rychlé a levné, přesto tomu tak není. I pouhou tuto 1 Kč byste museli vzít a vložit na účet banky nebo spořitelního a úvěrového družstva, což hned vylučuje rychlé založení společnosti. Za vidinou levné záležitosti tak stojí stále spousta byrokracie.

Od nového roku bude možné vklad, který nepřesáhne hodnotu 20 000 Kč, splatit v rámci správce vkladů (může být např. notář nebo zakladatel společnosti) s možností založit společnost během jediné návštěvy u notáře.

2.   Změny v rozdělení zisku

Rozdělení zisku je možné vždy ve lhůtě 6 měsíců po skončení účetního období, což v praxi dnes přináší velké problémy. Vláda se proto rozhodla, že od nového roku bude možné přijmout rozhodnutí o rozdělení zisků kdykoliv v průběhu celého účetního období.

3. Povinný zápis zástupce do obchodního rejstříku

Do této doby platilo, že nejen osoba fyzická, ale i osoba právnická mohla být členem voleného orgánu kapitálové společnosti (s.r.o. nebo a.s.) i družstva, s tím, že osobu právnickou zastupoval zmocněnec zapsaný do obchodního rejstříku nebo její statuární orgán. Nově však bude podmínkou, aby právnická osoba jako člen voleného orgánu zapsaná do obchodního rejstříku měla svého zástupce. Tato podmínka je dokonce limitována a to tak, že je nutné určit zástupce 3 měsíce od vzniku funkce právnické osoby jako člena voleného orgánu, jinak jí funkce ze zákona zanikne.

Pozor! Tato podmínka se týká i právnických osob vzniklých i před 1.1.2021. Ti však mají čas do začátku dubna, aby tuto podmínku splnili.

4.   Důsledky nezakládání účetních závěrek do sbírky listin

V rámci tohoto bodu je nově cílem možnost postihnout podnikatele, kteří nevyvíjejí žádnou ekonomickou činnost a existují pouze formálně, tedy tzv. neaktivní společnosti. Nově je možné, že mohou být soudem zrušeny, pokud:

  1. nepředloží do sbírky listin řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku za nejméně 2 po sobě jdoucí účetní období
  2. společnost není možné kontaktovat (nelze jí doručit výzvu ke splnění jejích povinností)

Pokud byste se chtěli této povinnosti vyhnout tím, že bude zakládat jen jednou za dvě období účetní závěrku a splníte pouze jednu podmínku, soud může udělit pořádkovou pokutu až do výše 100 000 Kč i opakovaně.

5.   Snazší způsob rozhodování o vypuštění některých údajů ze společenské smlouvy

Dosud bylo možné některé údaje (vkladová povinnost zakladatelů, určení správce vkladů, atd.) po splacení vkladů a vzniku společnosti vypustit ze společenské smlouvy. Nově se budou moci o této věci rozhodnout sami jednatelé (s podmínkou zakotvení této pravomoci ve společenské smlouvě) bez nutnosti ověření notářského zápisu.

6.   Následky nepořízení notářského zápisu tam, kde to zákon vyžaduje

Byrokracie je pro všechny podnikatele náročným, avšak nutným procesem. Není novinkou, že většina rozhodnutí orgánů společnosti je nutné nechat ověřit notářským zápisem. Od nového roku však bude nutné mít notářský zápis do 60 dnů od přijetí rozhodnutí. Pokud by se tak nestalo, museli byste rozhodovací proces absolvovat znovu, což je v dnešní době zdlouhavou záležitostí.

7.   Zrušení Orgánu statutárního ředitele

Ve způsobu řízení akciové společnosti do této chvíle byly dva orgánystatutární ředitel a správní rada. Nově tato první funkce zanikne a správní rada bude vykonávat jak kontrolní, tak řídící pravomoci.

8.   Stravenkový paušál

Zaměstnavatelé nyní budou mít možnost poskytovat příspěvek na stravování i v penězích za shodných daňových podmínek jako u dosavadních stravenek. Poklesne administrativní zátěž i odpadní náklady na provize stravenkových společností.

9.   Paušální daň pro OSVČ

Nově díky jednomu formuláři budete mít možnost splnit 3 povinnosti 1 platbou:

  • odvést zdravotní pojištění
  • odvést pojistné na sociální zabezpečení
  • zaplatit daň z příjmů

Dobrovolné přihlášení k tomuto usnadnění je však dáno podmínkou, že roční obraty podnikatele nesmí přesáhnout 1 milion korun, nesmí být plátcem DPH, není proti němu zahájeno insolvenční řízení a nemá příjmy ze závislé činnosti s výjimkou příjmů z DPP. Říkáte si, v čem je háček? Velkou nevýhodou bude odpadnutí možnosti uplatnit daňové úlevy a slevy na poplatníka. Tato možnost je však dobrovolná a vy se budete moci rozhodnout, zda na ni přistoupíte, či nikoliv

10.    Změny pro zaměstnavatele

V polovině roku došlo již ke změně novele zákoníku práce, jiné změny se teprve chystají. Jsou to například: úpravy náhrady majetkové a nemajetkové újmy, sdílená pracovní místa nebo i změny ve výpočtu dovolené.

Potřebujete poradit?

Foto - Radka

Jsme vám k dispozici.

601 303 666

Po - Pá (9 - 18)

Vyřešíme rizika vaší firmy

Analyzujeme veškerá rizika vaší firmy a odstraníme je.

Podělte se o tento příspěvek

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Přidejte se k 1.500+ majitelům firem, kteří odebírají náš magazín

Získáte přístup ke skvělému obsahu, článkům, videím a tipům. Kliknutím na tlačítko souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Prozkoumejte i další příspěvky

nekala soutez
Spory a úřední kontroly

Nekalá soutěž

Zažil to možná téměř každý podnikatel, málokdo však ví, jaké druhy nekalé soutěži existují a jak se proti ní bránit.

ČÍST VÍCE
Scroll to Top

Se správným fungováním našich stránek a poskytovaných služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu vyjadřujete souhlas se zásadami cookies.

Přihlaste se